Hem

Välkommen till Sekito

- för mindfulness & fysioterapi

 

 

Vägen är målet.

 

Här finns en vän på vägen!

 

Welcome to this page, even if you do not read Swedish.

Information in English will be provided later on.

Feel free to contact me by mail and I will be happy to help you.

 

 

 

 

 

 

Fysioterapi

 

är en vetenskap, där forskning pågår.

En fysioterapeut - det nya namnet för sjukgymnast- ser människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet.

 

Människan kan påverka sin hälsa genom medvetenhet om kroppen och adekvat rörelse. Mindfulness och fysioterapi kan aktivera läkande krafter och resurser för förändring vid smärta och ohälsa.

 

Mitt namn är Anna Ganga Hoffmann.

Jag är leg. sjukgymnast med magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, där hälsopsykologi, psykosomatik, träning som behandling, samtal och kommunikation ingår.

Innan jag utbildade mig till sjukgymnast utforskade jag meditation i rörelse under nästan tjugo år. I botten är jag dramapedagog och utbildad i skapande svenska. På idéell basis drev jag meditationscenter tillsammans med likasinnade och utbildade mig i kroppsterapeutiska metoder, massage, dans, röstövningar och hypnos.

 

Som sjukgymnast har jag arbetat på öppenvårdsmottagningar med rehabiliterande, neurologisk, geriatrisk, psykosomatisk och psykiatrisk inriktning. Jag är vidareutbildad i modern smärtbehandling och träning som behandling.

 

I mitt nuvarande arbete använder jag mindfulness meditation, yoga, qigong, motiverande samtal, ACT/Acceptance and commitment therapy och kroppskännedomsövningar.

Jag vidareutbildar mig ständigt, nu främst inom mindfulness och ACT, följer aktuell forskning och kliniska riktlinjer.

 

Jag arbetar nu som konsult på mottagning och föreläsare om mindfulness, där upplevelsebaserade övningar ingår.

Hör gärna av dig om du vill veta mer via telefon +46709996092 eller mail anna@sekito.se.

 

 

 

Mindfulness

 

är ett engelskt ord som betyder uppmärksamhet. Det är också ett begrepp som ofta översätts som "medveten närvaro".

 

Också det begreppet forskas det om.

Allra mest forskning finns publicerad om Mindfulness-Baserad Stress-Reduktion, MBSR, som utformats av bland andra Jon Kabat-Zinn. Metoden var den första som i strukturerad form studerade mindfulness på ett vetenskapligt sätt. Den har länge erbjudits inom ramen för offentlig vård även i Sverige.

 

Men även många andra metoder används och undersöks. Några exempel är Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Mindfulness-Based Relapse-Prevention, Dialektisk beteendeterapi/DBT, Breathworks och Acceptance and Commitment Therapy.

 

Det verkar som att tekniker för att praktisera mindfulness kan hjälpa våra egna inneboende läkande mekanismer. På så sätt kan många olika sjukdomar och smärttillstånd påverkas.

Begreppet mindfulness finns i Buddhas lära, men har använts även av andra som vill stilla sinnet, vända sig inåt och öva sin uppmärksamhet. Begreppet verkar vara allmänmänskligt.

 

För den som börjat meditera genom mindfulnessbaserade metoder, kan texter ur olika mystiska traditioner spegla erfarenheter och upplevelser under meditationen.

Vediska och Taoistiska skrifter, poesi från Sufisk tradition, citat av enskilda vishetslärare som Krishnamurti och Mäster Eckhart är exempel på texter, som inte alls urspringer ur Buddhas lära. De har ändå använts av lärare i mindfulnessbaserade metoder, för att inspirera och fördjupa upplevelsen i samband med meditation.

 

Moderna mindfulnessbaserade metoder är sekulära. Det betyder att de inte hör till någon särskild religiös tradition. Du kan tillhöra vilken trosinriktning som helst, eller vara ateist och praktisera mindfulness.

Copyright © All Rights Reserved